Đá vôi sáng màu, hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình

Tên khoa học: Đá vôi sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More