Đá phiến sét màu tím, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

Tên khoa học: Đá phiến sét màu tím
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More