Gabro, phức hệ Núi Chúa, Thanh Hóa

Tên khoa học: Gabro
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Thanh Hóa
Hình ảnh:Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More