Tu bổ và nâng cấp bảo tàng

Hoạt động tu bổ và nâng cấp Bảo tàng đất Việt Nam được nhóm chuyên gia của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thường kỳ hàng năm. Trong thời gian từ tháng 10-11 năm 2011, Bảo tàng đã được bảo dưỡng và bổ sung thêm thông tin từ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong Viện nhằm gìn giữ các tài liệu quý giá về tài nguyên đất Việt Nam, đồng thời cung cấp cho khách tham quan thêm những thông tin mới.

Bên cạnh việc bảo dưỡng các mẫu đất và khoáng vật, nhóm chuyên gia liên tục cập nhật trang web của bảo tàng nhằm giới thiệu với bạn đọc ở xa những thông tin về đất, khoáng vật, các kỹ thuật khoa học đất cơ bản, cây trồng và nhiều công trình nghiên cứu mới trong nước.

Sau quá trình bảo dưỡng và nâng cấp bảo tàng, Bảo tàng đất Việt Nam tiếp tục mở cửa đón khách tham quan từ đầu tháng 12/2011.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More