Granit sáng màu, phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên

Tên khoa học: Granit sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên
Hình ảnh:Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More