Bảo tàng trực tuyến đã đi vào hoạt động

Sau nhiều nỗ lực thực hiện, nhóm chuyên gia phụ trách Bảo tàng đất Việt Nam thuộc Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức đưa bảo tàng đất trực tuyến vào hoạt động. Bảo tàng trực tuyến giới thiệu hơn 60 mẫu phẫu diện và trên 50 mẫu khoáng vật từ nhiều vùng khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Khách tham quan có thể tham khảo hình ảnh và thông tin về các loại đất chính của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều thông tin khác có liên quan đến tài nguyên đất như phân bón, cây trồng, các kỹ thuật canh tác, phân tích đất, các công trình nghiên cứu khoa học đất cũng được đăng tải nhằm mang đến cho người xem những thông tin hữu ích.

Bảo tàng trực tuyến sẽ là một công cụ đắc lực phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các trường đại học, trung học; nguồn thông tin cho các nghiên cứu viên, các nhà khoa học, đóng góp thông tin vào nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More