Đá sét bột kết, Tuyên Quang

Tên khoa học: Đá sét bột kết
Địa điểm lấy mẫu: Tuyên Quang
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More