Đá Quarzit, hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh

Tên khoa học: Đá Quazit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More