Đá phiến Xerixit, hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn

Tên khoa học: Đá phiến Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More