Đá cát kết, Hải Dương

Tên khoa học: Đá cát kết
Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More