Đá Granitogneis, phức hệ Đại Lộc, TT-Huế

Tên khoa học: Đá Granitogneis
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đại Lộc, Thừa Thiên, Huế
Hình ảnh:


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More