Đá phiến thạch anh Xerixit, hệ tầng A Vương, TT-Huế

Tên khoa học: Đá phiến thạch anh Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng A Vương, Thừa Thiên, Huế
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More