Đá phiến sét vôi, hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh

Tên khoa học: Đá phiến sét vôi
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More