Đá phiến sét than, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

Tên khoa học: Đá phiến sét than
Địa điểm lấy mẫu:  Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More