Đá phiến kết tinh, phức hệ Tân Hương, Yên Bái

Tên khoa học: Đá phiến kết tinh
Địa điểm lấy mẫu:  Phức hệ Tân Hương, Yên Bái
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More