Phẫu diện đất VN 59

Ký hiệu phẫu diện: VN 59
Địa điểm: Thôn Ngọc Nha, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Tọa độ: Vĩ độ:  20° 48' 14'' B  Kinh độ:  105° 59' 48'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 30 m (ASL)     Tuyệt đối:
Độ dốc: 0° - 3°      Hướng dốc:
Hiện trạng thảm thực vật: Lúa mùa mới thu hoạch
Chế độ canh tác: Hai lúa
Tên đất:    
- Việt Nam: Đất phù sa
- FAO-UNESCO: Eutric Fluvisols
- USDA (Soil Taxonomy) Ustifluvents
Ngày lấy mẫu: 19 - 12 - 2000
Người điều tra: Bùi Đình Dinh, Đỗ Thị Thu Hà, Đặng Thọ Lộc, Thái Phiên, Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm
Mô tả phẫu diện
Ap1
0 - 15
Nâu hơi đỏ xỉn  (Ẩm: 2,5YR 4/4; Khô: 5YR 6/3); thịt trung bình; ẩm; mịn; nhiều rễ lúa; chặt; hơi cứng; nhiều vệt nứt; chuyển lớp từ từ.
Ap2
15 - 25
Nâu hơi đỏ xỉn  (Ẩm: 2,5YR 4/4; Khô: 5YR 5/4); thịt trung bình; ẩm; hơi chặt; có nhiều rễ cây; ít đốm mầu đen; chuyển lớp rõ.
AB
25 - 40
Nâu (Ẩm: 10R 4/4; Khô: 5YR 6/3); thịt nhẹ pha cát; ẩm; có một số đốm mầu nâu đen; có ít vệt cát; chuyển lớp rõ.
B1
40 - 70
Nâu hơi đỏ (Ẩm: 2,5YR 3/6; Khô: 5YR 5/4); thịt trung bình; ẩm; hơi chặt; mịn; xuất hiện nhiều đốm kết von;  chuyển lớp rõ.
B2
70 - 85
Nâu hơi đỏ xỉn  (Ẩm: 5YR 4/4; Khô: 5YR 7/3); thịt nhẹ pha cát; ẩm; trong tầng xuất hiện đốm đen dạng kết von; cuối tầng xuất hiện lớp thịt; chuyển lớp rõ.
B3
85 - 95
Nâu (Ẩm: 10YR 4/6; Khô: 5YR 6/4); thịt trung bình; ẩm; mịn; hơi dẻo; trong tầng xuất hiện một số vệt hơi vàng; có một ít kết von mềm mầu đen; chuyển lớp rõ.
Bw1
95- 110
Nâu hơi đỏ xỉn  (Ẩm: 5YR 4/4; Khô: 5YR 6/3); cát pha thịt; ẩm; vẫn còn các đốm đen và các vệt vàng; chuyển lớp rõ.
Bw2
110 - 120
Nâu tươi (Ẩm: 5YR 4/6; Khô: 5YR 5/4); thịt nhẹ pha cát; ẩm; xuất hiện nhiều vệt mầu vàng và nhiều đốm mầu đen dạng kết von mềm; chuyển lớp rõ.
BC1
120 - 140
Nâu hơi đỏ (Ẩm: 5YR 4/6; Khô: 5YR 5/3); sét; ẩm; dẻo; chặt; còn các vệt mầu vàng và mầu đen; chuyển lớp rõ.
BC2
140 - 160
Xám hơi nâu (Ẩm: 10YR 6/1; Khô: 7,5YR 5/2); sét; ẩm; chặt; dẻo; dính; đầu tầng còn xuất hiện một số vệt mầu vàng.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More