Pegmatit, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

Tên khoa học: Pegmatit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More