Kaolin, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More