Granit hạt thô, phức hệ Vân Canh, Bình Định

Tên khoa học: Granit hạt thô
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Vân Canh, Bình Định
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More