Kaolin, Yên Bái

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Yên Bái
Hình ảnh:
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More