Đá dăm, cuội kết, Hải Dương

Tên khoa học: Đá dăm, cuội kết
Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương
Hình ảnh:


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More