Đá Bazan (T1), hệ tầng Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Tên khoa học: Đá Bazan (T1)
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Hình ảnh:


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More