Đá Bazan (N2-Q1), Đắc Lắc

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Đắc Lắc
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More