Gabro, phức hệ Núi Chúa, Cao Bằng

Tên khoa học: Gabro
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Cao Bằng
Hình ảnh:


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More