Đá Bazan (N2-Q1), Nghệ An

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Nghệ An
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More