Phẫu diện đất VN 43

Ký hiệu phẫu diện: VN 43
Địa điểm: Rừng Cổng Trời, Thôn Thác Bạc, Xã Ô Quy Hồ, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai
Tọa độ: Vĩ độ: 22° 21' 00'' B   Kinh độ: 103° 48' 00'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 2.150 m (ASL)   Tuyệt đối:  
Độ dốc: 25°    Hướng dốc:
Hiện trạng thảm thực vật: Tre, hóp, cây bụi dây leo
Chế độ canh tác: Rừng                         
Tên đất:     
- Việt Nam: Đất mùn thô than bùn trên núi cao
- FAO-UNESCO: Humic Alisols
- USDA (Soil Taxonomy) Halohemists
Ngày lấy mẫu: 29 - 10 - 1999
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc,  Trần Minh Tiến,  Bùi Tân YênVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
O
0 - 2
Tầng thảm mục, lá cây; ẩm ươt; rời rạc.
OB
2 - 12
Đen (Ẩm: 10R 2/1; Khô: 5YR 3/1); thịt nhẹ pha sét cát; ẩm; nhiều rễ cây nhỏ đang phân hủy; cấu trúc bở rời; chuyển lớp khá rõ.
BC
12 - 50
Đen hơi nâu (Ẩm: 5YR 2/2: Khô: 5YR 2,5/2); thịt nhẹ pha cát; ẩm; nhiều rễ cây; cấu trúc bở rời; có nhiều sỏi sạn, đá đang phong hóa; chuyển lớp rõ.
C
50 - 70
Nâu đỏ xỉn (Ẩm: 5YR 3/3: Khô: 7,5YR 8/4); đá đang phong hóa.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More