Phẫu diện đất VN 44

Ký hiệu phẫu diện: VN 44
Địa điểm: Đồi Gia Tuyến, Nhà Ông Tráng A Tranh, Thôn Gia Tuyến, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Tọa độ: Vĩ độ: 22° 47' 00'' B   Kinh độ: 104° 50' 00'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 1.250 m (ASL)   Tuyệt đối:  
Độ dốc: 20° - 25°   Hướng dốc:
Hiện trạng thảm thực vật: Rừng tái sinh xen chè Shan
Chế độ canh tác: Rừng  
Tên đất:      
- Việt Nam: Đất mùn vàng đỏ trên núi cao
- FAO-UNESCO: Humic Acrisols 
- USDA (Soil Taxonomy) Haplohumults
Ngày lấy mẫu: 01 - 11 - 1999
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc,  Trần Minh Tiến,  Bùi Tân YênVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ah
0 - 20
Đen hơi nâu (Ẩm: 5YR 2/2; Khô: 10YR 4/2); thịt nhẹ pha cát; hơi ẩm; tơi xốp; nhiều rễ cây và xác thực vật; chuyển lớp rõ về mầu sắc.
Bs
20 - 50
Nâu đỏ tươi (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 8/2); thịt nhẹ pha cát; lẫn hạt thô tơi xốp; có nhiều rễ cây; lẫn sỏi sạn chuyển lớp rõ.
C
50 - 120
Tầng đá mẹ đang phong hóa (Ẩm: 10YR 6/6; Khô: 10YR 8/2).


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More