Phẫu diện đất VN 42

Ký hiệu phẫu diện: VN 42
Địa điểm: Đồi Khe Măng, Công ty Hồ tiêu Tân Lâm, Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộc, Tỉnh Quảng Trị
Tọa độ: Vĩ độ: 16° 45' 24'' B Kinh độ: 106° 57' 45'' Đ
Độ  cao: Tương đối:    m (ASL)         Tuyệt đối:  
Độ dốc:                                      Hướng dốc:  
Hiện trạng thảm thực vật: Cây hồ tiêu trồng năm thứ nhất
Chế độ canh tác: Cây công nghiệp
Tên đất: 
- Việt Nam: Đất nâu đỏ trên Bazan
- FAO-UNESCO:Rhodic Ferralsols
- USDA (Soil Taxonomy) Rhodustox
Ngày lấy mẫu: 21 - 10 - 1999                              
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân YênVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 7,5YR 5/6); thịt nặng pha sét; ẩm; có nhiều rễ cây cỏ; cấu trúc dạng viên tơi xốp; chuyển lớp từ từ.
Bs1
30 - 80
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm; tơi; hơi xốp; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.
Bs2
80 - 140
Nâu đỏ hơi tối (Ẩm: 2,5YR 3/5; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm; tơi; cấu trúc dạng viên; chuyển lớp từ từ.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More