Phẫu diện đất VN 41

Ký hiệu phẫu diện:  VN 41
Địa điểm: Đội 4, Nông Trường Nam Quảng Bình, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Tọa độ: Vĩ độ: 17° 22' 00'' B Kinh độ: 106° 42' 00'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 3 m (ASL)    Tuyệt đối:  
Độ dốc: Bằng phẳng
Hiện trạng thảm thực vật: Phi lao trồng rải rác
Chế độ canh tác: Cây lâu năm
Tên đất:   
- Việt Nam: Đất cồn cát trắng, vàng
- FAO-UNESCO: Haplic Arenosols
- USDA (Soil Taxonomy) Ustipsamments
 Ngày lấy mẫu: 21 - 10 - 1999                                            
Người điều tra: Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Thọ Lộc, Trần Minh Tiến,  Bùi Tân YênVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Vàng sáng (Ẩm: 2,5Y 7/3; Khô: 10YR 3/3); cát; hơi ẩm; có nhiều rễ cây phi lao; chuyển lớp từ từ.
C
30 - 150
Vàng cam xỉn (Ẩm: 10YR 7/3,5; Khô: 10YR 7/4); cát; ẩm; thỉnh thoảng có những đốm đen của rễ cây; có những ánh cát lấp lánh.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More