Phẫu diện đất VN 12

Ký hiệu phẫu diện :  VN 12
Địa điểm:  Đồng Bồ Liễu, Thôn Đông Sinh, Xó Hồng Tiến, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Tọa độ: Vĩ độ:  21° 26' B   Kinh độ:  105° 52' Đ
Độ  cao:  Tương đối: 30 m (ASL)     Tuyệt đối:
Độ dốc: Bằng phẳng    
Hiện trạng thảm thực vật: Lúa mùa mới gặt (ruộng mạ)       
Chế độ canh tác: 2 lúa + 1 màu
Tên đất:    
- Việt Nam: Đất xám bạc màu trên đá cát
- FAO-UNESCO: Arenic ACRISOLS
- USDA (Soil Taxonomy):  Arenic  HAPLUDULTS
Ngày lấy mẫu: 24 - 10 - 1995           
Người điều tra: Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Kỳ Nguyên, Nguyễn Văn Tý          .Vị trí trên bản đồ

HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mụ tả phẫu diện
Ap
0 - 16
Xám hơi nâu (Ẩm: 7,5YR 4/1; Khô: 7,5YR 6/1); cát pha; ẩm; cấu trúc hạt; cũn nhiều rễ lỳa, cỏ và tàn tớch hữu cơ chưa phân giải; cũn nhiều gốc rạ; chuyển lớp rừ về màu sắc và độ chặt.
ABt
16 - 40
Nâu hơi xám (Ẩm: 7,5YR 4/2; Khô: 7,5YR 6/2); cát pha (chặt và cứng hơn tầng trên); ẩm; vẫn cũn nhiều rễ lỳa, cỏ nhỏ; xếp theo dạng phiến; cuối tầng cú lẫn một ớt kết von nhỏ và một số vệt vàng; chuyển lớp từ từ về màu sắc.
Bt1
40 - 85
Xỏm sỏng (Ẩm: 7,5YR 8/1; Khô: 7,5YR 8/2); có nhiều vệt đỏ vàng xen kẽ nhau, lẫn ít kết von ống; cát pha (tỷ lệ cát <60 %); chuyển lớp khỏ rừ về màu sắc.
Bt2
85 - 110
Nâu sáng hơi vàng (Ẩm: 10YR 6/8; Khô: 10YR 7/6) xen xám sáng (Ẩm: 7,5YR 8/1; Khô: 7,5YR 8/2), tỷ lệ phần xám trắng ít hơn, bắt đầu có các cục kết von cứng, màu đỏ (Ẩm: 7,5R 4/8); có ít kết von đỏ vàng xen kẽ lẫn lộn; cát pha thịt nhẹ; chuyển lớp từ từ.
BCv
110 - 160
Đỏ (Ẩm: 7,5R 4/8; Khô: 10R 5/6), xen kẽ xám sáng (Ẩm: 7,5YR 8/1; Khô: 7,5YR 8/2), màu đỏ nhiều hơn, các phần vàng đỏ chiếm » 70-80%; lẫn nhiều cục đỏ vàng, to và cứng hơn tầng trên, kích thước đến vài cm, lẫn ít hạt sỏi nhỏ kích thước khoảng 1 mm.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More