Trung tâm Thông tin tư liệu đất Việt Nam, 25 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Thông tin tư liệu đất Việt Nam bắt đầu được xây dựng năm 1995 theo tiêu chuẩn của Trung tâm Thông tin tư liệu đất Thế giới (ISRIC) và chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2000.Đây là nơi trưng bày mẫu đất hiện đại ở khu vực Đông Nam châu Á, 68 mẫu tiêu bản đất nguyên khối đại diện cho các loại đất chính của Việt Nam đã được thu thập và trưng bầy về: Hình thái phẫu diện, bản mô tả phẫu diện, các kết quả phân tích về các tính chất lý, hóa học cơ bản, các mẫu đá mẹ đặc trưng...Ngoài ra,tại đây còn lưu giữ các loại bản đồ chuyên đề như: Bản đồ đất, bản đồ địa chất, bản đồ khí hậu... của các vùng sinh thái và toàn quốc. Đây là nơi lưu giữ, trao đổi thông tin có chất lượng đất trên toàn quốc không những phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, mà còn làm cơ sở cho việc quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đồng thời góp phần vào công tác đào tạo, trao đổi thông tin trong lĩnh vực khoa học đất ở Việt Nam và trên thế giới.Từ khóa: Trung tâm Thông tin tư liệu đất Việt Nam, tiêu bản đất nguyên khối.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More