Xen ghép lúa chịu mặn, cá nước ngọt


Phòng NN-PTNT huyện Hương Trà, TT – Huế cho biết, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thuộc Tổ chức Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã phối hợp với đơn vị triển khai dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững, tổng hợp tài nguyên thiên nhiên xã Hương Phong”.

Qua đó, dự án triển khai phục tráng giống lúa chịu mặn, mô hình nuôi thủy sản xen ghép, mô hình trồng lúa và nuôi cá, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật… tại thôn Thuận Hoà. Kết hợp nuôi tôm sú, cua và cá đối mục trên diện tích 2 ha, với 4 hộ dân tham gia. Ngoài ra, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chuyên gia tư vấn cho 20 hộ dân trong thôn.

Mỗi hộ nuôi được hỗ trợ chi phí giống, thức ăn; đối với hộ nuôi tôm được hỗ trợ 40%, mô hình nuôi cua, cá là 30% và hỗ trợ kinh phí thức ăn cho tôm và cua lần lượt là 30% và 20%. Phần chi phí thức ăn, giống còn lại do các hộ tham gia mô hình đóng góp. Các hộ tham gia mô hình còn đóng góp 100% chi phí cải tạo ao, vôi làm sạch môi trường, nhiên liệu, công chăm sóc và theo dõi sinh trưởng.

Sau 5 tháng thả nuôi, tỷ lệ sống đối với tôm sú là 55%, cá đối mục 50% và cua 60%. Trọng lượng trung bình, tôm sú đạt 38 con/kg, cua là 0,28 kg/con và cá đối là 0,25 kg/con đạt 95% so với yêu cầu đặt ra.

Ông Nguyễn Lương, ở thôn Thuận Hòa tham gia mô hình cho biết, gia đình tham gia thả nuôi trên diện tích 6.000m2, vừa trồng lúa và xen ghép với tôm, cua, cá. Sau vụ thu hoạch trừ lúa, mô hình cho lãi ròng trên 30 triệu đồng. Nuôi theo mô hình của dự án thì tỉ lệ tôm, cá, cua chết rất thấp dưới 5% và không bị bệnh, so với hộ nuôi thâm canh lại bị chết rất nhiều.

Qua mô hình cho thấy, cá đối mục phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết, ao hồ địa phương và nuôi xen ghép với tôm sú – cua đã giảm rủi ro cho các hộ nuôi, tạo thêm thu nhập ổn định. Dự án tiếp tục thử nghiệm các hộ nuôi tương tự và mở rộng thêm đối tượng nuôi xen ghép khác, như cá dìa, kình… với quy mô 4ha. Dự án sẽ tiếp tục thí điểm tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà đến tháng 4/2012.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More