Granit 2 Mica, phức hệ Pia Oắc, Nghệ An

Tên khoa học: Granit 2 Mica
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Nghệ An
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More