Phẫu diện đất VN 57

Ký hiệu phẫu diện: VN 57
Địa điểm: Ruộng ông Hồ Phùng Nhìn, Phố 4, Ấp 5, Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Tọa độ: Vĩ độ: 11°12'34'' B     Kinh độ:  107°21'57'' Đ
Độ  cao: Tương đối: 180 m (ASL)      Tuyệt đối:
Độ dốc: 0° - 3°   Hướng dốc: Đông - Tây
Hiện trạng thảm thực vật: Ngô xuân đang thu hoạch
Chế độ canh tác: Chuyên mầu
Tên đất:    
- Việt Nam: Đất đen trên tuff Bazan
- FAO-UNESCO: Leptic Luvisols
- USDA (Soil Taxonomy) Haplustolls
Ngày lấy mẫu: 20 - 06 - 2000
Người điều tra: Nguyễn Du, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 10
Nâu đỏ sẫm (Ẩm: 5YR 3/3; Khô: 5YR 3/3,5); sét; ẩm; tơi xốp; có nhiều rễ ngô nhỏ; cấu trúc viên nhỏ; trên mặt có lớp cát mịn mỏng; có lẫn ít vệt đen xác cây đốt; có ít đá vụn nhỏ mềm; đá lẫn < 5%; chuyển lớp từ từ.
AB
10 - 25
Nâu đỏ hơi sẫm (Ẩm: 5YR 3/6; Khô: 5YR 3/3,5); sét; ẩm; hơi chặt; cấu trúc viên; còn ít rễ ngô; nhiều vệt đen than thực vật; có nhiều đá lẫn (0-20%); chuyển lớp không  rõ.
Bt
25 - 55
Nâu đỏ hơi sẫm (Ẩm: 5YR 3/6; Khô: 5YR 3/3,5); sét; ẩm; tơi xốp; còn ít rễ ngô; cấu trúc viên; có ít vệt than đen xác hữu cơ thực vật; nhiều đá lẫn tỷ lệ 40 - 50%; chuyển lớp rõ.
BC
55 - 90
Nâu đỏ hơi sẫm (Ẩm: 5YR 3/3; Khô: 5YR 3/3,5); sét; ẩm; ít rễ cây nhỏ; lẫn nhiều đá vụi bán phong hóa mầu xám nâu hơi mềm; đá lẫn 70-80%; chuyển lớp không rõ.
C
90 - 120
Nâu đỏ hơi sẫm (Ẩm: 5YR 3/3; Khô: 5YR 3/3,5); sét; ẩm; lẫn nhiều đá bán phong hóa; nhiều đá bọt lớn; đá lẫn 80-90%.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More