Phẫu diện đất VN 55

Ký hiệu phẫu diện: VN 55
Địa điểm: Ruộng nhà bà Nguyễn Thị Thái, Đội 5,  Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Lai Châu
Tọa độ: Vĩ độ:  21° 19' 30'' B    Kinh độ: 102° 59' 05'' Đ
Độ  cao: Tương đối:  480 m (ASL)     Tuyệt đối:
Độ dốc: Bằng phẳng
Hiện trạng thảm thực vật: Lúa Tạp giao chuẩn bị thu hoạch
Chế độ canh tác: Hai lúa
Tên đất:  
- Việt Nam: Đất phù sa
- FAO-UNESCO: Dystric Fluvisols
- USDA (Soil Taxonomy) Ustifluvents
Ngày lấy mẫu: 14 - 05 - 2000
Người điều tra: Bùi Đình Dinh, Trương Xuân Cường, Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồHÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 15
Vàng xỉn (Ẩm: 2,5Y 6/3; Khô: 2,5Y 7/2); thịt; ẩm; nhiều rễ lúa; phía trên mặt có lớp vàng nâu rỉ sắt; có ít ổ phân hữu cơ; chuyển lớp rõ.
AB
15 - 25
Xám hơi vàng (Ẩm: 2,5Y 5/1; Khô: 2,5Y 7/1); thịt pha sét và cát; ẩm; chặt; dẻo; dính; có nhiều rễ cây nhỏ; có ít ổ sét mầu vàng (Ẩm: 2,5Y 5/4; Khô: 2,5Y 6/4); nhiều vệt nâu vàng rỉ sắt; chuyển lớp không  rõ.
Bt1
25 - 40
Nâu hơi vàng tươi (Ẩm: 2,5Y 6/6; Khô: 2,5Y 7/8); Nâu vàng (Ẩm: 2,5Y 5/4; Khô: 10YR 7/4); thịt pha sét; ẩm; chặt; có nhiều rễ lúa; chuyển lớp từ từ.
Bt2
40 - 75
Nâu hơi vàng tươi (Ẩm: 10YR 6/6; Khô: 10YR 7/6); đốm kết von đỏ ghạch (Ẩm: 7,5R 4/8; Khô: 2,5YR 6/8); xen các vệt sét mầu sám xẫm (Ẩm: 5Y 6/2; Khô: 5Y 8/2); thịt pha sét; ẩm; chặt; còn ít rễ lúa; có các vệt nứt; chuyển lớp rõ.
Bw
75 - 105
Nâu đỏ (Ẩm: 2,5YR 4/6; Khô: 2,5YR 5/6); xám (Ẩm: 2,5Y 6/2; Khô: 2,5Y 8/1); nhiều ổ kết von mầu đỏ gạch (Ẩm: 7,5R 3/6; Khô: 10R 4/6); thịt pha sét; ẩm; chặt; có các vệt nứt; chuyển lớp từ từ.
BC
105 - 130
Đỏ (Ẩm: 7,5R 4/8; Khô: 10R 5/8); xám (Ẩm: 2,5Y 6/2; Khô: 2,5Y 8/2); nhiều ổ kết von mầu đỏ (Ẩm: 7,5R 3/6; Khô: 10R 4/6); sét; ẩm; chặt; còn vệt nứt; chuyển lớp từ từ.
C
130 - 160
Đỏ (Ẩm: 7,5R 4/8; Khô: 10R 6/6); xám (Ẩm: 2,5Y 7/1; Khô: 5Y 8/2); nhiều ổ kết von mầu đỏ gạch (Ẩm: 10YR 6/6; Khô: 2,5Y 7/6); sét; ẩm;  còn vệt nứt.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More