Thông tin khí tượng ảnh hưởng tới phẫu diện VN 01


SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG TRẠM VĂN LÝ - NAM ĐỊNH
Số liệu trung bình của 35 năm, từ 1960 đến 1995

 
YẾU TỐ
THÁNG
Trung
bình
Tổng
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Nhiệt độ (oC)
16,5
16,7
19,0
22,8
27,1
28,8
29,4
28,7
27,6
25,0
21,8
18,5
23,5
Độ ẩm (%)
85
89
92
86
83
82
84
84
82
81
82
85
85
Lượng mưa (mm)
25,8
34,0
37,6
70,1
131,5
185,4
211,3
339,5
395,3
226,7
80,6
22,1
1.759,9
Bốc hơi (mm)
59,2
38,9
35,8
47,2
93,0
111,1
125,5
99,7
92,8
101,9
92,0
76,5
973,8

 
Nguồn: Trung tâm Khí tượng Nông nghiệp - Viện Khí tượng Thủy văn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More