Đá phiến sét vôi, Lạng Sơn

Tên khoa học: Đá phiến sét vôi
Địa điểm lấy mẫu: Lạng Sơn
Mô tả:
Hình ảnh:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More