Granitogneis, phức hệ Đèo Cả, Nha Trang

Tên khoa học: Granitogneis
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đèo Cả, Nha Trang
Hình ảnh:Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More