Phẫu diện đất VN 19

Ký hiệu phẫu diện:   VN 19
Địa điểm:  Đồi nhà ông Công, Đội 7, Xã Eak-Tua, Huyện Krông-Ana, Tỉnh Đắc Lắc
Tọa độ:  Vĩ độ:  12° 37' B      Kinh độ:  108° 08' Đ
Độ  cao: Tương đối: 500 m (ASL)       Tuyệt đối:
Độ dốc:   8°  - 10°     Hướng dốc:  Bắc - Nam
Hiện trạng thảm thực vật:   Bạch đàn và cà phê trồng 1994, đậu nành
Chế độ canh tác:  Nông lâm kết hợp
Tên đất:    
 - Việt Nam:   Đất nâu tím trên Bazan
- FAO-UNESCO:  Andi-Rhodic NITISOLS
- USDA (Soil Taxonomy):  Typic HAPLUSTOLLS
Ngày lấy mẫu:   16 - 7 - 1996 
Người điều tra:  Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap1
0 - 10
Nâu đỏ rất thẫm (Ẩm: 2,5YR 2/2; Khô: 7,5YR 3/2); thịt nặng; ẩm; tơi, xốp; cấu trúc hạt viên; nhiều rễ cỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc và độ chặt.
Ap2
10 - 35
Nâu đỏ thẫm, sáng hơn tầng trên, có ánh tím (Ẩm: 2,5YR 2/3; Khô:  5YR 2/4); sét; ẩm; hơi chặt; cấu trúc hạt viên; còn nhiều rễ cỏ bạch đàn, f » 1,5-2 cm; nhiều hang hốc động vật (mối), f » 2-2,5cm; ít hạt kết von nhỏ màu đỏ gạch; chuyển lớp từ từ.
Bw
35 - 55
Nâu đỏ thẫm hơi tím (Ẩm: 2,5YR 2/4; Khô: 5YR 2/4); sét; ẩm; cấu trúc hạt viên; dẻo; chặt; còn nhiều rễ bạch đàn f »1-2 cm; rải rác có nhiều mảnh, ổ đá bán phong hóa mềm nâu đỏ (Ẩm: 10YR 5/3) bóc ra có màu xanh đen (Ẩm: 10YR 3/1) và màu vàng đỏ(Ẩm: 7,5YR 6/8); chuyển lớp từ từ về màu sắc.
BC1
55 - 80
Nâu đỏ thẫm hơi tím (Ẩm: 2,5YR 3/3; Khô: 5YR 2/4); sét pha thịt; ẩm; dẻo; cấu trúc góc cạnh; vẫn còn ít rễ; nhiều ổ mảnh đá bán phong hóa màu xám đen (Ẩm: 2,5YR 2/1) nhiều hơn tầng trên; chuyển lớp rõ.
BC2
80 - 105
Nâu sậm (Ẩm: 10YR 3/3; Khô: 7,5YR 3/3,5); thịt trung bình; ẩm; chặt; vẫn còn rễ; có nhiều mảnh đá bán phong hóa »10-25 cm2, xung quanh có màu nâu thẫm (Ẩm: 10YR 3/3), xen vệt đen theo phiến (Ẩm: 2,5YR 2/1) lẫn gỉ sắt nâu vàng (Ẩm: 7,5YR 4/6) và đất màu nâu đỏ (Ẩm: 5YR 3/3).
BC
105 - 160
Đá bán phong hóa màu xám (Ẩm: 10 YR 6/2) đen (Ẩm: 5 YR 2/1) và gỉ sắt (Ẩm: 7,5 YR 6/8); có các khối đá sét tím.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More