Phẫu diện đất VN 18

Ký hiệu phẫu diệnVN 18
Địa điểm:  Viện NC Cà phê Eakmat,  Xã Hòa Thắng, Thị xã Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc
Tọa độVĩ độ:  12° 40' B     Kinh độ:  108° 07' Đ
Độ  cao:  Tương đối: 480 m (ASL)       Tuyệt đối:
Độ  dốc0° - 3°         Hướng dốc: Bắc - Nam
Hiện trạng thảm thực vật:     Cao su (Đường kính 20 - 30 cm) mặt đất cỏ dại phủ kín          
Chế độ canh tác:    Cây công nghiệp lâu năm
Tên đất:    
 - Việt Nam:   Đất nâu đỏ trên Bazan
 - FAO-UNESCO: Mollihumi-Rhodic FERRALSOLS
- USDA (Soil Taxonomy): Kandiustalfic EUTRUSTOX
Ngày lấy mẫu: 14 - 7 - 1996             
Người điều tra: Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 30
Nâu đỏ rất thẫm (Ẩm: 2,5YR 2/4; Khô: 5YR 3/2); sét pha thịt; ẩm; cấu trúc hạt mịn; nhiều rễ cỏ, nhiều vệt đen hữu cơ do bón phân; nhiều đốm than đen, có nhiều lỗ hổng nhỏ li ti; hơi chặt vào cuối tầng; trong phẫu diện có nhiều tổ mối; chuyển lớp khá rõ về màu sắc và độ chặt.
Bs1
30 - 70
Nâu đỏ thẫm (Ẩm: 2,5YR 3/4; Khô: 5YR 4/6); sét; ẩm; hơi chặt; cấu trúc hạt mịn; vẫn còn nhiều rễ con, lác đác có một vài vệt than; trong tầng đất có rất ít các ổ nhỏ màu đỏ gạch (2-3 mm); chuyển lớp từ từ về độ chặt.
Bs2
70 - 150
Đỏ thẫm (Ẩm: 10R 3/6; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm; cấu trúc hạt mịn; tơi, xốp hơn tầng trên; còn ít rễ cao su 10-15 mm và rễ con; vẫn còn một vài ổ, vệt than; màu sắc độ chặt đồng nhất cho tới độ sâu 150 cm của phẫu diện.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More