Phẫu diện đất VN 16

Ký hiệu phẫu diện:  VN 16
Địa điểm: Đồi Nà Mùi, Bản Gủn, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng
Tọa độ:  Vĩ độ:  22° 43' B                  Kinh độ:  106° 16' Đ
Độ  cao:  Tương đối: 300 m (ASL)     Tuyệt đối:
Độ  dốc:  8° - 15°     Hướng dốc: Tây Nam - Đông Bắc
Hiện trạng thảm thực vật:   Cỏ may                             
Chế độ canh tác:    Đất trống                    
Tên đất:    
- Việt Nam:  Đất nâu trên đá siêu Bazơ
- FAO-UNESCO: Hyperferri-Umbric  REGOSOLS
- USDA (Soil Taxonomy): Lithic UDORTHENTS
Ngày lấy mẫu:  07 - 6 - 1996            
Người điều tra: Nguyễn Văn Bộ,  Hồ Quang Đức, Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Nâu hơi đen (Ẩm: 10YR 2/3; Khô: 10YR 3/3); cát pha thịt nhẹ; hơi ẩm; cấu trúc hạt; tơi, xốp; nhiều chấm nhỏ li ti phát sáng dưới ánh mặt trời; nhiều rễ cỏ; chuyển lớp từ từ.
Bw
20 - 40
Nâu hơi đen, sẫm hơn tầng trên một chút (Ẩm: 10YR 2/2; Khô: 10YR  3/4); cát pha thịt nhẹ; lẫn một số hạt đen nhánh f » 2-3 cm, có một số hạt vàng đỏ; cấu trúc hạt;  còn ít rễ cỏ; chuyển lớp đột ngột.
C
40 - 140
Đá mẹ đang phong hóa màu da rắn, có xen những vệt xiên ngang màu đen và vàng; cấu trúc dạng tảng lớn và phiến ở các kẽ để lại vệt đen tối; khi ẩm bóp ra có nhiều hạt màu đen xen lẫn vàng rơm.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More