Phẫu diện đất VN 15

Ký hiệu phẫu diện:  VN 15
Địa điểm: Đồi Trường đoàn, Bản Tự Nhiên, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Tọa độ:  Vĩ độ:  20° 50' B    Kinh độ:  104° 37' Đ
Độ  cao:  Tương đối: 900 m (ASL)       Tuyệt đối:
Độ  dốc8° - 15°     Hướng dốc: Nam - Bắc
Hiện trạng thảm thực vật: Mận đã trồng được 3-5 năm, giữa các cây mận có xen mơ 1-2 năm tuổi
Chế độ canh tác: Trước đây trồng cam (Nông trường cam),  nay trồng mận (5m x 5 m) xen mơ
Tên đất:    
 - Việt Nam:  Đất đỏ trên đá vôi
- FAO-UNESCO: Hyperdystri-Haplic  FERRALSOLS
- USDA (Soil Taxonomy): Typic  HAPLUDOX
Ngày lấy mẫu: 14 - 3 - 1996             
Người điều tra: Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Nâu đỏ sáng (Ẩm: 5YR 5/6; Khô: 7,5YR 4/6); sét; khô; mịn khi bóp vụn; cấu trúc hạt mịn; còn nhiều rễ cỏ nhỏ li ti; chuyển lớp rõ.
Bs1
20 - 45
Nâu đỏ (Ẩm: 5YR 4/8; Khô: 5YR 4/8); sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; còn ít rễ cỏ; chuyển lớp từ từ.
Bs2
45 - 110
Nâu đỏ đục, có ánh tím (Ẩm: 2,5YR 4/4; Khô: 2,5YR 5/4);  sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; có lẫn ít đá mềm màu tím hơi đen; láng bóng; chuyển lớp từ từ.
BC
110 - 160
Nâu đỏ (Ẩm: 5YR 4/8; Khô:  5YR 5/8); sét; ẩm hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; có lẫn một vài kết von nhỏ; cấu trúc hạt mịn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More