Gallery khoáng vật


 • Granitogneis

  Tên khoa học: Granitogneis. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đèo Cả, Nha Trang.

  Granitogneis


 • Đá phiến sét vôi


  Tên khoa học: Đá phiến sét vôi. Địa điểm lấy mẫu: Lạng Sơn

  Đá phiến sét vôi


 • Đá dăm, cuội kết


  Tên khoa học: Đá dăm, cuội kết. Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương

  Đá dăm, cuội kết

 • Đá cát kết


  Tên khoa học: Đá cát kết. Địa điểm lấy mẫu: Chí Linh, Hải Dương

  Đá cát kết

 • Đá Quarzit


  Tên khoa học: Đá Quazit. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Tấn Mài, Quảng Ninh


  Đá Quarzit


 • Đá sét bột kết


  Tên khoa học: Đá sét bột kết. Địa điểm lấy mẫu: Tuyên Quang


  Đá sét bột kết


 • Đá phiến Xerixit


  Tên khoa học: Đá phiến Xerixit. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bù Khạng, Bắc Kạn


  Đá phiến Xerixit


 • Granitogneis


  Tên khoa học: Đá Granitogneis. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Đại Lộc, Thừa Thiên, Huế


  Granitogneis


 • Đá Bazan N2-Q1


  Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1). Địa điểm lấy mẫu: Đắc Lắc


  Đá Bazan N2-Q1


 • Đá Bazan N2-Q1


  Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1). Địa điểm lấy mẫu: Nghệ An


  Đá Bazan N2-Q1


 • Kaolin


  Tên khoa học: Kaolin. Địa điểm lấy mẫu: Yên Bái


  Kaolin


 • Kaolin


  Tên khoa học: Kaolin. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ


  Kaolin


 • Pegmatit


  Pegmatit

  Tên khoa học: Pegmatit. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ • Granit thô


  Granit thô

  Tên khoa học: Granit hạt thô. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Vân Canh, Bình Định • Granit sáng màu


  Granit sáng màu

  Tên khoa học: Granit sáng màu. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên • Granit Biqtit


  Granit Biqtit

  Tên khoa học: Granit Biqtit hạt nhỏ. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng • Granit 2 Mica


  Granit 2 Mica

  Tên khoa học: Granit 2 Mica hạt nhỏ. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pò Sèn, Lào Cai • Granit 2 Mica


  Granit 2 Mica

  Tên khoa học: Granit 2 Mica. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Nghệ An • Đá phiến sét than


  Đá phiến sét than

  Tên khoa học: Đá phiến sét than. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La • Đá phiến kết tinh


  Đá phiến kết tinh

  Tên khoa học: Đá phiến kết tinh. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Tân Hương, Yên Bái • Đá vôi chứa hóa thạch


  Đá vôi chứa hóa thạch

  Tên khoa học: Đá vôi chứa hóa thạch. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Bắc Sơn, Lạng Sơn • Đá phiến sét vôi


  Đá phiến sét vôi

  Tên khoa học: Đá phiến sét vôi. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Dưỡng Động, Quảng Ninh • Đá phiến thạch anh Xerixit


  Đá phiến thạch anh Xerixit

  Tên khoa học: Đá phiến thạch anh Xerixit. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng A Vương, Thừa Thiên, Huế • Đá phiến sét tím


  Đá phiến sét tím

  Tên khoa học: Đá phiến sét màu tím. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La • Đá vôi sáng màu


  Đá vôi sáng màu

  Tên khoa học: Đá vôi sáng màu. Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình • Gabro


  Gabro

  Tên khoa học: Gabro. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Thanh Hóa • Gabro


  Gabro

  Tên khoa học: Gabro. Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Núi Chúa, Cao Bằng


 • Đá Bazan T1

  Đá Bazan T1

  Tên khoa học: Đá Bazan (T1). Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More