Thực tập GIS Quản lý đất đai


Thực tập GIS Quản lý đất đai
Võ Quang Minh
12/2005

Tải vềBài 1. Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin địa lý
Bài 2. Chuyển dữ liệu raster vào phần mềm GIS (IDRISI)
Bài 3. Ứng dụng kỹ thuật GIS phân hạng đất nông nghiệp
Bài 4. Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
Bài 5. Ứng dụng kỹ thuật GIS đánh giá khả năng thích nghi các cơ cấu cây trồng
Bài 6. Sử dụng GPS đo tọa độ và thu thập thông tin ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu
Bài 7. Phương pháp nhập dữ liệu và tạo bản dồ ô nhiễm trong phần mềm Surfer

Định dạng file PRC (Mở bằng chương trình Mobireader mình gửi kèm file tài liệu. Các bạn kích đúp vào file "mobireadersetup.msi" để cài đặt chương trình).

Tải về
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More