Thư viện ảnhThư viện ảnh khoáng vật

Thư viện ảnh khoáng vật của bảo tàng hiện có 28 mẫu khoáng vật cùng hình ảnh và nội dung mô tả cho từng mẫu. Đây là những mẫu đá có liên quan đến nguồn gốc phát sinh các loại đất.

Tham quan thư viện ảnh khoáng vật tại đây.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More