Khả năng khai thác của trung tâm thông tin tư liệu đất Việt Nam


Để góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu , chúng tôi đã tổ chức được nhiều buổi trao đổi chuyên môn về phân loại đất, phương pháp phân tích đất theo FAO-UNESCO... với các cán bộ khoa học trong Viện, các Viện nghiên cứu khác, Hội Khoa học đất, các Trường Đại học... cũng như các nhà chuyên môn trong và ngoài ngành.

 
 Đã tổ chức Hội thảo khoa học về chuyên đề phân loại đát Việt Nam theo hệ phân loại đất FAO-UNESCO và thu được kết quả tốt.


Đã tiếp, giới thiệu và trao đối thông tin về đất Việt Nam với trên 40 đoàn khách nước ngoài như: Pháp, Anh, Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Na Uy, Canada, Mỹ, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, CHDCND Triều Tiên ... Cung cấp thông tin cần thiết cho các đoàn xây dựng các chương trình hợp tác với Việt Nam. Đã có hàng trăm lượt sinh viên, cán bộ nghiên cứu của các trường:  Đại học Mỏ địa chất, Đại học Nông lâm Bắc Thái, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội... đến tham quan thực tập về hiện vật cũng như khai thác các thông tin tư liệu về đất Việt Nam. Thực tế cho thấy các mẫu đất và thông tin, tư liệu về đất kèm theo đã thực sự trở thành những tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu khao học đất trong và ngoài nước.

Từ khi xây dựng đến nay, Trung tâm Thông tin Tư liệu đất Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo, phổ biến kiến thức cho sinh viên, khách tham quan trong và ngoài nước cũng như công tác nghiên cứu của các nhà thổ nhưỡng trong nước và quốc tế.

Hàng năm Trung tâm đã đón nhiều đoàn khách trong nước và Quốc tế tới thăm quan và học tập, đặc biệt Trung tâm đang dần trở thành một địa chỉ quen thuộc của các sinh viên và giảng viên chuyên ngành. Sinh viên đến thăm Trung tâm không chỉ để nghe một bài được thuyết minh chuẩn bị sẵn, mà còn đươc trải nghiệm và khám phá bởi những bài học trực quan sinh động, được đối thoại, trao đổi hai chiều với các cán bộ của Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More