Phẫu diện đất VN 27

Ký hiệu phẫu diện:  VN 27
Địa điểm:   Đồi nhà ông Chiến, Đội 2, NT Đồng Giao 1, Huyện Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Tọa độ:   Vĩ độ:  20° 10' B                Kinh độ:  105° 52' Đ
Độ  cao:  Tương đối: 15m (ASL)         Tuyệt đối:
Độ dốc:  0° - 3°    Hướng dốc:  Đông Bắc - Tây Nam
Hiện trạng thảm thực vật:    Dứa mới thu hoạch xong
Chế độ canh tác:    Cây công nghiệp
Tên đất:     
- Việt Nam: Đất đỏ vàng trên đá vôi
- FAO-UNESCO: Areni-Xanthic FERRALSOLS
- USDA (Soil Taxonomy):  Xanthic HAPLUDOX
Ngày lấy mẫu:  21 - 12 - 1996
Người điều tra:  Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồHÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 25
Nâu hơi vàng (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 5/8); thịt trung bình đến nặng; khô; chai cứng, khó bóp vỡ; có nhiều rễ cây, cỏ nhỏ li ti; cấu trúc viên mịn; có ít hang mối nhỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc.
Bs1
25 - 50
Nâu sáng (Ẩm: 7,5YR 5/8; Khô: 7,5YR 6/8); thịt trung bình đến nặng; ẩm hơn tầng trên; chặt; cấu trúc hạt mịn; có các vệt đi của động vật; còn ít rễ cây; chuyển lớp rõ về độ chặt.
 Bs2
50 - 100
Nâu sáng (Ẩm: 7,5YR 5/8; Khô: 7,5YR 6/8); thịt nặng đến sét; ẩm hơn tầng trên; tơi xốp hơn tầng trên; cấu trúc hạt mịn; chuyển lớp từ từ.
BC
100 - 160
Nâu đỏ hơi vàng (Ẩm: 7,5YR 6/8; Khô:  10YR 7/8); thịt nặng đến sét; ẩm; tơi, xốp; cấu trúc hạt mịn.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More