Granit Biqtit hạt nhỏ, phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng

Tên khoa học: Granit Biqtit hạt nhỏ
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng
Hình ảnh:Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More