Phẫu diện đất VN 25

Ký hiệu phẫu diện:  VN 25
Địa điểm:  Đồng Vãi, Thôn 2, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
Tọa độ:  Vĩ độ:  19° 02' B              Kinh độ:  105° 34' Đ
Độ  cao: Tương đối: 1 m (ASL)           Tuyệt đối:
Độ dốcBằng phẳng     
Hiện trạng thảm thực vật:  Ngô đang trỗ cờ
Chế độ canh tác:  Hai vụ màu
Tên đất:     
- Việt Nam:  Đất cát biển
- FAO-UNESCO: Eutric ARENOSOLS
- USDA (ST): Oxyaquic USTIPSAMMENTS
Ngày lấy mẫu: 17-12-1996
Người điều tra: Hồ Quang Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap
0 - 20
Nâu (Ẩm: 10YR 4/4; Khô: 2,5Y 6/4); cát pha thịt nhẹ; ẩm; độ mịn cao; có rễ cây nhỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc và cơ giới.
BA
20 - 40
Nâu hơi vàng (Ẩm: 10YR 5/8; Khô: 2,5Y 6/6); cát; ẩm; độ mịn cao; có hang mối; chuyển lớp rõ về mức độ kết von.
 B
40 - 90
Nâu vàng (Ẩm: 10YR 5/6; Khô: 10YR 6/8); cát; ẩm; nhiều kết von màu tím khá cứng tỷ lệ khoảng 30%; chuyển lớp từ từ.
BC
90 - 150
Nâu (Ẩm: 10YR 4/6; Khô: 10YR 6/8); cát; ẩm; có nhiều kết von màu nâu tím mềm hơn tầng trên tỷ lệ trên 30%; xuất hiện mạch nước ngầm; chuyển lớp từ từ.
C
150 - 170
Đen hơi nâu (Ẩm: 10Y 3/2; Khô: 2,5Y 5/1); cát; ướt, nhão.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More