Phẫu diện đất VN 22

Ký hiệu phẫu diện:  VN 22
Địa điểm:   Thôn 1, Xã Ea-H'leo, Huyện Ea-H'leo, Tỉnh Đắc Lắc
Tọa độVĩ độ:  13° 24' B                    Kinh độ:  108° 06' Đ
Độ  cao: Tương đối: 270 m (ASL)       Tuyệt đối:
Độ dốc:   3° - 5°       Hướng dốc: Đông Bắc - Tây Nam
Hiện trạng thảm thực vật:   Rừng hỗn giao (f »10-30cm) xen cây bụi thưa
Chế độ canh tác:    Rừng
Tên đất:    
 - Việt Nam:  Đất xám phát triển trên Granít
- FAO-UNESCO:  Areni-Ferric ACRISOLS
- USDA (Soil Taxonomy):   Typic PALEUSTULTS
Ngày lấy mẫu:   4 - 8 - 1996   
Người điều tra:  Đặng Thọ Lộc, Nguyễn Văn TýVị trí trên bản đồ
HÌNH THÁI PHẪU DIỆN

Ký hiệu
tầng đất
Độ sâu
tầng đất, cm

Mô tả phẫu diện
Ap1
0 - 5
Nâu thẫm  (Ẩm: 10YR 3/1; Khô:  10YR 6/1); cát pha, hạt hơi thô; hơi chặt; ẩm; nhiều rễ cỏ, rễ cây gỗ (f »1-2 mm) có ít lỗ hổng nhỏ; chuyển lớp rõ về màu sắc và độ chặt.
Ap2
5 - 20
Nâu hơi vàng xỉn  (Ẩm: 10YR 5/3; Khô: 10YR 6/3); cát pha, hạt hơi thô; ẩm; chặt; nhiều lỗ hổng nhỏ; nhiều rễ con và rễ cây gỗ (f » 7-30 mm); có ít hạt thạch anh nhỏ (f »1-1,5 mm); ít hạt kết von màu đỏ gạch; chuyển lớp từ từ về màu sắc, rõ về thành phần cơ giới.
AB
20 - 50
Nâu tươi  (Ẩm: 7,5YR 5/6; Khô: 7,5YR 6/6); sét pha hạt cát thô; dẻo; dính; vẫn còn nhiều rễ; nhiều lỗ hổng theo rễ (f » 2-3 cm); có ít hạt thạch anh nhỏ và kết von màu đỏ gạch tỷ lệ lớn hơn tầng trên; chuyển lớp từ từ
Bt1
50 - 100
Nâu tươi  (gạch ) (Ẩm: 7,5YR 5/8; Khô: 7,5YR 6/8); sét; chặt; vẫn còn nhiều rễ cỏ, rễ cây gổ nhỏ; có nhiều hạt thạch anh trắng nhờ kích thước lớn hơn tầng trên; nhiều vệt sét trắng xám (Ẩm: 7,5YR 7/2); chuyển lớp rõ về màu sắc và mức độ kết von.
Bt2
100 - 120
Vàng cam xỉn (Ẩm: 10YR 6/3; Khô: 10YR 6/6); sét pha cát; chặt; ẩm; vẫn còn rễ; nhiều ổ kết von xung quanh màu vàng đỏ bên trong màu đen; nhiều vệt ổ sét xám; chuyển lớp rõ về màu sắc và tỷ lệ kết von màu đen.
BC
120 - 160
Nâu tươi (Ẩm: 7,5YR 5/6; Khô: 7,5YR 5/8); thịt nhẹ pha sét; ẩm; loang lổ sét xám  (Ẩm: 7,5YR 6/1; Khô: 10YR 6/1); tỷ lệ kết von ít hơn tầng trên.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More